מן התקשורת

2008 Ynet

2008 Ynet

על גוף השקרן: איך מזהים שקרים לפי שפת הגוף

ידיעות אחרונות מרץ 2010

ידיעות אחרונות מרץ 2010

פסיכולוגיה בגרוש: על העבודה ההתנדבותית של לי בפרויקט "פסיכולוג בשקל"